آنکه پشت در نشسته از همه عاشق تر است

Sitting in the back of all love is more

 

تمام مزرعه از خوشه هاي گندم پر

وهيچ دست تمنا

دريغ سنبله ها را درو نخواهد کرد

دروگران همه پيش از درو

درو شده اند

                        (حميد مصدق)

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 13:27 توسط int main| |

Design By : Night Melody